Dự án KLV Hotel PhnomPenh

Loại hình: Khách sạn 5 sao tại Phnompenh, Cambodia

Chủ đầu tư : Vattanac Properties Ltd

Nhà thầu: AA Corporation